Den 15. januar 2016 indtræder Mogens Hønnerup Nielsen som bestyrelsesformand for Søgaard industri A/S.

Mogens har gennem tidligere samarbejde, opnået et grundlæggende kendskab til selskabets virksomhedsstruktur samt selskabets arbejdsgang.

Med en baggrund i den finansielle sektor i mere end 25 år – heraf de seneste 15 år som filialdirektør, og med rådgivning/sparring for erhvervskunder – har Mogens de kvaliteter som vi søger.

Jim Søgaard indtræder som koncern direktør for de tre Søsterselskaber: Søgaard Industri A/S, Søgaard Industri Norge A/S og Søgaard Steeltank ApS. Og bliver dermed menig bestyrelsesmedlem.

Jim Søgaard oplyser at fremtiden ser positiv ud, set i lyset af de nye forretningsområder som Søgaard Koncernen arbejde med. Det er nu besluttet at vi starter op med at producerer i Polen, efter at vi nu igennem en tid har kørt nogle projekter i Polen med gode resultater, den egentlige årsag til at vi nu starter i Polen er at vi mangler kvalificeret arbejdskraft i Danmark

Koncernen satse på nye eksport områder såsom; Sverige, Finland og Tyskland.