Miljø Politik

Søgaard Industri A/S vil være en ansvarsbevidst og toneangivende virksomhed, og vil herunder også beskytte sine omgivelser og de naturlige ressourcer. Dette sker gennem løbende forbedringer og forebyggelse mod miljøbelastninger, hvilket skal afspejle sig i alle selskabets aktiviteter.

Den grønne politik skal afspejle de målsætninger, strategier og handlingsplaner, som under hensynstagen til overstående er vedtaget af selskabets ledelse. Søgaard Industri skal så vidt muligt undgå at bruge stoffer, som er miljøbelastende og sundhedsskadelige.

Søgaard Industri skal arbejde på en løbende forbedring og forebyggelse af miljøbelastninger. Søgaard Industri skal i sine registreringssystemer ind tænke, at man kan møde krav om dokumentation af sine miljøbelastninger